Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Katedrala Poreč

: "Ja sam svjetlo svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života." - Ivan 8,12
: Ja sam vrata, govori Gospodin, tko kroz međe uđe, spasit će se; ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. (Usp. Iv 10, 9)
: Neka ti srce bude posudica koju ćeš uvijek napuniti na izvoru Božje ljubavi! (sv. Katarina Sijenska)

  

 

 

 

         APOSTOLAT MOLITVE

 

 

 

 

NAKANE PAPINE SVJETSKE MOLITVENE MREŽE ZA 2017. GODINU

SIJEČANJ

Evangelizacijska: Jedinstvo kršćana
Za sve kršćane, da, vjerni Gospodinovu naučavanju, porade molitvom i bratskom ljubavlju na ponovnoj uspostavi potpunog crkvenog zajedništva, surađujući u odgovoru na sadašnje izazove čovječanstva. Biskupska: Odgovornost za opće dobro
Da se u političkom i sveukupnom javnom životu iskreno i odgovorno nastoji oko općeg dobra, kako bi naša domovina bila mjestom radosna življenja.

Biskupska: Odgovornost za opće dobro
Da se u političkom i sveukupnom javnom životu iskreno i odgovorno nastoji oko općeg dobra, kako bi naša domovina bila mjestom radosna življenja.

VELJAČA

Opća: Ohrabrenje u kušnji
Za one u kušnji, osobito siromašne, izbjeglice i izba- čene iz društva, da u našim zajednicama naiđu na prihvat i ohrabrenje.
Evangelizacijska – Vidi: www.apostolatmolitve.org

Biskupska: U službi bolesnika
Da zdravstvene ustanove u Hrvatskoj služe promicanju i poštovanju svakog bolesnika, te da zdravstve- ne djelatnike nadahnjuje i prati Duh blagosti i strpljivosti.

OŽUJAK

Opća

Evangelizacijska: Potpora progonjenim kršćanima

Za progonjene kršćane, da iskuse potporu cijele Crkve u molitvi i kroz materijalnu pomoć.

Biskupska: Zapošljavanje i pravedna plaća
Da nositelji gospodarskog života proširuju mogućnosti zapošljavanja, da poštuju vrijednost ljudskoga rada i da svi zaposleni na vrijeme dobiju pravednu plaću.

TRAVANJ

Opća: Mladež pred pozivom
Za mladiće i djevojke, da umiju velikodušno odgovoriti na svoj poziv, promotrivši ozbiljno i moguć- nost da se posvete Gospodinu u svećeništvu ili u posvećenu životu.

Evangelizacijska

Biskupska: Zaštita vrjednota
Da odgovorni za javni red i sigurnost ljudi u našoj domovini budu predani povjerenoj im zadaći i ustraju u zaštiti istinskih vrjednota.

SVIBANJ

Opća

Evangelizacijska: Kršćani u Africi

Za kršćane u Africi, da u nasljedovanju Milosrdna Isusa proročki svjedoče izmirenje, pravdu i mir.

Biskupska: Kršćanska kultura i zajedništvo

Da Crkva u Hrvatskoj, vjerna Evanđelju, zdušno promiče kršćansku kulturu i umjetnost te se u raznim podijeljenostima zalaže za ljepotu zajedništva.

LIPANJ

Opća: Zaustaviti trgovanje oružjem
Da se odgovorni za narode obvežu odlukom da će učiniti kraj trgovanju oružjem, koje prouzročuje tolike nevine žrtve.

Evangelizacijska

Biskupska: Obrazovanje mladeži
Da odgoj i obrazovanje u hrvatskome društvu pridonose uzdizanju duha mladih i njihovu istinskom rastu te ih priprave za životne odgovornosti.

SRPANJ

Opća

Evangelizacijska: Otuđeni kršćani

Za našu braću koja su se udaljila od vjere, da, i po našoj molitvi i evanđeoskom svjedočenju, uzmognu otkriti blizinu milosrdna Gospodina i ljepotu kršćan- skog života.

Biskupska: Odmor, zajedništvo i dar života

Da se u vrijeme odmora, osim brige za tijelo, njeguje zajedništvo među ljudima te svatko u sebi iznova otkriva i cijeni uzvišeni dar života.

KOLOVOZ

Opća: Umjetnici i ljepota stvorenja

Za umjetnike našeg vremena, da djelima svoga uma svima pomognu otkrivati ljepotu stvorenja.

Evangelizacijska

Biskupska: Slobodni u svojoj domovini

Da hrvatski narod i svi građani budu zahvalni za dar slobode svoje domovine, da cijene svaku žrtvu iz koje izrasta dobro, i ne napuštaju Hrvatsku.

RUJAN

Evangelizacijska: Župe – mjesta vjere i ljubavi

Za naše župe da, pobuđene misionarskim duhom, budu mjesta gdje se prenosi vjera i svjedoči ljubav.

Biskupska: Ratari i ribari

Da ispravno cijenimo rad poljoprivrednika i ribara; da u darovima zemlje i mora umijemo prepoznavati Božju dobrohotnost te svi nastojimo očuvati svijet kao zajednički dom.

LISTOPAD

Opća: Radnici i nezaposleni

Za svijet rada, da svima budu zajamčeni poštovanje i zaštita prava, te da se nezaposlenima omogući sudje- lovanje u izgradnji zajedničkog dobra.

Evangelizacijska

Biskupska: Moli i ne psuj!

Da naš narod, po zagovoru blaženoga Alojzija Stepinca, ustrajno podržava duh molitve, osobito obitelj- ske, privržen krunici Blažene Djevice Marije, boreći se protiv grijeha psovke.

STUDENI

Evangelizacijska: Kršćani u Aziji

Za kršćane u Aziji, da svjedočeći Evanđelje riječima i djelima, promiču dijalog, mir i uzajamno razumijeva- nje, naročito s pripadnicima drugih religija.

Biskupska: Sveci – uzor i nadahnuće

Da primjeri svetaca budu uzor i nadahnuće, poglavito mladima i obiteljima, za nesebično življenje i rado- snu spremnost za život u svećeništvu i redovništvu.

PROSINAC

Opća: Iskustvo i mudrost starijih

Za starije, da uz potporu kršćanskih zajednica i obite- lji, svojom mudrošću i iskustvom surađuju u prenoše- nju vjere i odgajanju novih naraštaja.

Evangelizacijska

Biskupska: Vidjeti u svakome Božju sliku

Da u svakom čovjeku prepoznajemo Božju sliku i imamo otvoreno srce za potrebite, te po našoj djelo- tvornoj ljubavi svi koje susrećemo osjete zajedništvo u Kristu Spasitelju.

prosinac 2016.

Opća: Za okončanje djece vojnika

Da sablazan djece vojnika bude otklonjen u cijelom svijetu.

Evangelizacijska: Europa

Da narodi Europe mogu otkriti ljepotu, dobrotu i istinu Evanđelja koje životu daje radost i nadu.

Biskupska: Da Božje milosrđe, očitovano po blizini i dobroti vjernika, svima kojima je ljudska pravednost uskratila zadovoljštinu i mir, bude izvor kršćanske nade.

studeni 2016.

Opća: za zemlje koje prihvaćaju izbjeglice

Da zemlje koje prihvaćaju veliki broj raseljenih osoba i izbjeglica pronađu podršku svojim nastojanjima iskazivanja solidarnosti.

Evangelizacijska: Suradnja svećenika i laika

Da unutar župa, svećenici i laici mogu surađivati u službi zajednici bez prepuštanja napasti obeshrabrenja.

Biskupska: Da dar mira, koji izvire iz Kristova uskrsnuća, urodi u svima novom odgovornošću za sav stoveni svijet i brigom za dobra u hrvatskoj domovini, koja pripadaju i budućim naraštajima.

listopad 2016.

Opća: Novinari

Da novinari, u obavljanju svog posla, uvijek budu motivirani poštivanjem istine i snažnim osjećajem za etičnost.

Evangelizacijska: Svjetski misijski dan

Da Svjetski misijski dan u svim kršćanskim zajednicama obnovi radost Evanđelja i odgovornost za njegovo naviještanje.

Biskupska: Da po primjeru Presvete Bogorodice, Majke milosrđa, otvorena srca razmatramo otajstvo Kristova križate spremno prihvaćamo poslanje koje nam povjerava nebeski Otac, s posebnom osjetljivošću za duhovna zvanja.

rujan 2016.

Opća nakana: središnje mjesto ljudske osobe

Da svi doprinose zajedničkom dobru i izgradnji društva koje ljudsku osobu stavlja u središte.

Evangelizacija: poslanje za naviještanje Evanđelja

Da kršćani, sudjelovanjem u sakramentima i razmatranju Svetog pisma, postanu svjesni svoga poslanja u naviještanju Evanđelja.

Biskupska: Da naše škole i sve odgojne ustanove promiču u djeci i mladima vrjednote koje su put spoznaje dobra i siguran temelj budućnosti našega naroda.

kolovoz 2016.

Opća nakana: sport

Da sport bude prigoda za prijateljske susrete među narodima i da doprinosi miru u svijetu.

Evangelizacija: život u skladu s Evanđeljem

Da kršćani žive u skladu s Evanđeljem i daju svjedočanstvo za vjeru, poštenje i ljubav prema bližnjemu.

Biskupska: Da svi nositelji odgovornosti u zakonodavstvu, zdravstvu, odgoju i znanosti gaje kulturu života, poštujući i čuvajući vrijednost ljudskoga života od njegova začeća do prirodne smrti.

srpanj 2016.

Opća nakana: urođenički narodi

Da se urođeničkim narodima, čiji je identitet pa i samo postojanje ugroženo, iskazuje dolično poštovanje.

Evangelizacija: Latinska Amerika i Karibi

Da Crkva u Latinskoj Americi i Karipskim otocima svojim poslanjem na kontinentu naviješta Evanđelje obnovljenom snagom i oduševljenjem.

Biskupska: Da život naših župnih zajednica pruži živo svjedočanstvo vjere i mjesto istinskoga susreta s Kristovim mirom svima koji u našoj domovini pronalaze mjesto odmora.

lipanj 2016.

Opća nakana: ljudska solidarnost

Da ljudi starije dobi, oni na rubu društva i koji nikoga nemaju – i u velikim svjetskim gradovima – dobiju prigode za susrete i solidarnost.

Evangelizacija: sjemeništarci i novaci

Da sjemeništarci i oni koji ulaze u redovnički stalež, muški i ženski, imaju odgojitelje koji žive u radosti Evanđelja i razborito ih pripremaju na njihovo poslanje.

Biskupska: Da hrvatsko društvo, prodahnuto Kristovom prignutošću pred bolesnima i odbačenima, iskaže djelotvornu brigu i pomoć za sve osamljene i one koji su bez doma i sredstava neophodnih za dostojan život.

svibanj 2016.

Opća nakana: poštivanje žena

Da u svakoj zemlji svijeta žene budu cijenjene i poštivane i da njihov bitni doprinos društvu bude u uvažavan.

Evangelizacija: sveta krunica

Da obitelji, zajednice i skupine molile svetu krunicu za naviještanje evanđelja i mir.

Biskupska: Da naše obitelji, vjerne Očevoj ljubavi punoj milosrđa, žive otvorenost daru života, nesebičnost ljubavi, trajnu brigu za cjelovitost odgoja djece i požrtvovnost za potrebe starih i nemoćnih.

travanj 2016.

Opća nakana: mali poljodjelci

Da mali poljodjelci dobiju pravednu plaću za svoj dragocjeni trud.

Evangelizacija: afrički kršćani

Da kršćani u Africi, usred političkih i vjerskih sukoba, daju svjedočanstvo ljubavi i vjere u Isusa Krista.

Biskupska: Da u svima koji su zarobljeni zemaljskim brigama i ovisnostima oživi dar slobode, koja izvire iz Kristova čovjekoljublja i njegove pobjede nad smrću.

ožujak 2016.

Opća nakana: obitelji u teškoćama

Da obitelji u nevolji dobiju potrebnu pomoć i da bi djeca mogla odrastati u zdravoj i mirnoj okolini.

Evangelizacija: progonjeni kršćani

Da kršćani koji su zbog svoje vjere diskriminirani ili progonjeni ostanu jaki i vjerni Evanđelju uz pomoć trajne molitve Crkve.

Biskupska: Da naš korizmeni hod vjere, uronjen u istinu da je Bog ljubav, prepozna u sakramentu pokore ljepotu Božjega milosrđa te sav naš život bude uzdarje na dar novoga života u Kristu.

veljača 2016.

Opća nakana: briga za stvoreni svijet Da bismo stvoreni svijet – nezasluženi dar – brižno njegovali i čuvali za buduća pokoljenja.

Evangelizacija: Azija Da porastu povoljne prilike za dijalog i susrete između kršćanske vjere i azijskih naroda.

Biskupska: Da hodeći putem evanđelja, čuvamo duhovnu baštinu blaženoga Alojzija Stepinca, zalažući se za istinu evanđelja i vjernost Katoličkoj Crkvi i u djelotvornoj ljubavi punoj Božjega milosrđa, prema svim potrebitima.

siječanj 2016.

Opća nakana: Da iskreni dijalog između muževa i žena različitih religija urodi mirom i pravdom.

Evangelizacijska: Da se s pomoću dijaloga i bratske ljubavi, milošću Duha Svetoga, nadvladaju podjele među kršćanima.

Biskupska: Da zagledanost u Krista, koji je „lice milosrđa“ nebeskog Oca, prodahne život i sva nastojanja Crkve u našem narodu.