Ispis

 

Na današnju Nedjelju Božje riječi, na svim misama, nakon što smo se pomolili i poput apostola kod izbora Matije za apostola "bacili kocku", posebnu blizinu Gospodin je danas iskazao Đurđi, Božani i Rikardu, pa su kao dar dobili Sveto pismo - Bibliju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Đurđa

      Božana

    Rikard