Ispis

Slika: Poklonstvo mudraca nalazi se u Brulu – Blatnoj Vasi (Roč) u crkvi sv. Lucije. Slika je iz prve polovice 18. stoljeća. Autor nije poznat. U lošem je stanju.