Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Katedrala Poreč

: "Ja sam svjetlo svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života." - Ivan 8,12
: Neka ti srce bude posudica koju ćeš uvijek napuniti na izvoru Božje ljubavi! (sv. Katarina Sijenska)
: Ja sam vrata, govori Gospodin, tko kroz međe uđe, spasit će se; ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. (Usp. Iv 10, 9)

Crkva svete Ane

Crkva svete Ane, Marijine majke, u Červaru

Izgrađena je na mjestu starije crkve iz V. stoljeća koja je bila posvećena svetom Pelagiju. Mala je crkva pačetvorinastog tlorisa s apsidom. Građena je u slogu memorijalnih kapela porečkih mučenika. Obnovljena je I976. godine. Na pročelju ima preslicu s dvama oknima i dvama zvonima. U crkvi se nalazi veliki plutej (nerazmjernih dimenzija prema dimenzijama crkve) koji izvorno ne potječe iz ove crkve nego iz neke druge nepoznate crkve koja je nekoć postojala na polju u Červaru. U crkvi se nalazi zidani oltar s drvenim retablom i palom s likovima svete Ane, svetog Joakima i Blažene Djevice Marije djevojčice. U nišama iza oltara nalaze se dva kamena kipa. Oltar je okrenut prema puku. Iz te nepoznate crkve potječe i kapitel koji se nekad nalazio u dvorištu stancije u Červaru. Kod ove je crkve 1866. godine pronađen ulomak antičke stele. Oko crkve se nalazi nekoliko starih i vrijednih stabala. U Červaru j e znakovit lokalitet imenom Mozaik gdje bi trebalo tražiti ostatke prvokršćanske arhitekture.