Ispis

Sveta Pričest je jedan od sedam svetih sakramenata. Njome se dovršava kršćanska inicijacija. Sveta pričest je sakramenat u kojem primamo pravo Isusovo tijelo i pravu Isusovu krv pod prilikama kruha i vina.

Bez svete mise ne bi moglo biti ni svete pričesti, pa se stoga taj sakramenat zove i euharstija.

Koliko se puta dnevno možemo (smijemo) pričestiti?

Odgovor pročitajte ovdje

Pričestiti se na ruki ili na usta?

Odgovor pročitajte ovdje

Kada i zašto na svetu pričest?

Odgovor pročitajte ovdje

Može li se na pričest bez ispovijedi?

Odgovor pročitajte ovdje

Sakrament sv. Pričesti može primiti samo onaj tko nije u teškom grijehu. Prije same sv. Pričesti treba postiti barem jedan sat.

Kako se smiju pričestiti oni koji su samo građanski vjenčani?

Odgovor pročitajte ovdje