Ispis

Crkva BIažene Dievice Marije od Karmela

Crkva BIažene Dievice Marije od Karmela na porečkom groblju

Izgrađena je 1935. te obnovljena 1979. godine. Prvotno je služila kao grobljanska kapela. Na pročelju ima preslicu s jednim zvonom. U crkvi je oltar okrenut prema puku i sakristija malih dimenzija.